dinsdag 13 november 2018

Een gouden combinatie: verlichting as-a-service én verbonden met het internet

Een gouden combinatie: verlichting as-a-service én verbonden met het internet
Er is een stille revolutie gaande op het gebied van verlichting: armaturen worden steeds vaker met het internet verbonden én as-a-service aangeboden. Die combinatie levert zowel duurzame als financiële voordelen op. Technologiebedrijf Nedap staat bij beide ontwikkelingen in de voorhoede. "Dit gaat...
Lees verder

Windenergie wordt grootste stroombron in EU
Windenergie gaat steenkool, kernenergie en gas voorbij om ruim voor 2030 de grootste stroombron in de EU te worden. Reference url:  Windenergie wordt grootste stroombron in EU
Lees verder

Minister Kaag rapporteert over voortgang IMVO-beleid
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over voortgang van het IMVO-beleid (Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Op 14 november 2018 staat het AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gepland. In de brief...
Lees verder

Renovatie De Leister Igge is hoopgevend voor veel oude scholen

Renovatie De Leister Igge is hoopgevend voor veel oude scholen
Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft De Leister Igge in Opeinde bewezen, zegt senior manager Inko Tien van de BCN Groep, die het traject begeleid heeft. "In een traditionele setting zouden we alleen budget hebben gehad voor...
Lees verder

Minister Kaag rapporteert over voortgang IMVO-beleid

Minister Kaag rapporteert over voortgang IMVO-beleid
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over voortgang van het IMVO-beleid (Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Op 14 november 2018 staat het AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gepland. In de brief wordt de Kamer geïnformeerd over het IMVO-beleid en over de uitvoering van een viertal moties.  In...
Lees verder

Nederlandse bedrijven te afwachtend met duurzaamheid

Nederlandse bedrijven te afwachtend met duurzaamheid
Bedrijven moeten actiever omgaan met verduurzaming. Bovendien moeten organisaties veel meer inzetten op het uitwisselen van kennis en best practices. Reference url:  Nederlandse bedrijven te afwachtend met duurzaamheid
Lees verder

Werkendamse bedrijven op weg naar klimaatneutrale bedrijfsvoering
Dinsdag 6 november hebben de deelnemers van de duurzaamheidskring Werkendam een hernieuwde intentieverklaring getekend. Hiermee beloven de partijen zich in te spannen voor een duurzamere bedrijfsvoering, nogmaals 10% CO2-reductie en het opstellen van een plan om geheel klimaatneutraal te...
Lees verder

Fiberplast geeft sportscholen de optie hun sportvloeren veiliger & duurzamer te maken
Fiberplast BV heeft afgelopen jaren haar assortiment flink uitgebreid om o.a. sportscholen, crossfitboxen en fysiotherapeuten een zo'n groot mogelijk keuze assortiment van duurzame rubber sportvloer oplossingen te geven. Denk hierbij aan gepersonaliseerde logo's in de vloer, krachttraining...
Lees verder

Palmolie verwerkt door Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven is voor 88% duurzaam

Palmolie verwerkt door Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven is voor 88% duurzaam
Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Dat is de boodschap van de 'Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil' en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad aan Tweede Kamerleden. In 2017 was 88% van de palmolie...
Lees verder

Psychische vermoeidheid door werk wordt steeds groter
Psychische vermoeidheid door werk neemt steeds verder toe. Ook burn-outklachten vertonen een stijgende lijn, zo blijkt uit andere onderzoeken. Reference url:  Psychische vermoeidheid door werk wordt steeds groter
Lees verder

EU energiewetten zorgen voor harde deadline Energieakkoord
De Europese energiewetten leggen een harde deadline op: eind 2018 moeten de onderhandelingen over het Nederlandse Klimaatakkoord worden afgerond. Reference url:  EU energiewetten zorgen voor harde deadline Energieakkoord
Lees verder

EU energiewetten zorgen voor harde deadline Energieakkoord

EU energiewetten zorgen voor harde deadline Energieakkoord
De Europese energiewetten leggen een harde deadline op: eind 2018 moeten de onderhandelingen over het Nederlandse Klimaatakkoord worden afgerond.
Lees verder

Psychische vermoeidheid door werk wordt steeds groter
Psychische vermoeidheid door werk neemt steeds verder toe. Ook burn-outklachten vertonen een stijgende lijn, zo blijkt uit andere onderzoeken.
Lees verder

Een gouden combinatie: verlichting as-a-service én verbonden met het internet

Een gouden combinatie: verlichting as-a-service én verbonden met het internet
Er is een stille revolutie gaande op het gebied van verlichting: armaturen worden steeds vaker met het internet verbonden én as-a-service aangeboden. Die combinatie levert zowel duurzame als financiële voordelen op. Technologiebedrijf Nedap staat...
Lees verder