vrijdag 22 juni 2018

1,6 miljard aan investeringen ging naar energie-innovatieprojecten

1,6 miljard aan investeringen ging naar energie-innovatieprojecten
De afgelopen zes jaar ging er 1,6 miljard euro naar ruim 2.100 energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Hiervan kwam ongeveer 750 miljoen euro aan subsidie van de overheid.
Lees verder

184 miljoen voor nieuwe projecten Interreg Noordwest Europa
Circulaire economie, duurzaam transport met een lage CO2-uitstoot of innovatiecapaciteit van het mkb? Heeft u hierover een goed idee?
Lees verder

Uitbreiding van ontwikkelconcept van gasloze woningen

Uitbreiding van ontwikkelconcept van gasloze woningen
Ontwikkelaar Timpaan en leverancier van duurzame energieconcepten Klimaatgarant, tevens Duurzaam Gebouwdpartner, hebben een overeenkomst getekend vanaf komend jaar jaarlijks 300 gasloze woningen te gaan realiseren.
Lees verder

Milieuschade kost Nederlandse samenleving jaarlijks 31 miljard euro

Milieuschade kost Nederlandse samenleving jaarlijks 31 miljard euro
De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro, wat gelijkstaat aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag.
Lees verder

Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic

Het grote gevecht: recycling of reductie van plastic
Lees verder

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen
Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO2-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Op een 18 juni gehouden seminar in de Deense ambassade werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, rijksambtenaren...
Lees verder

Blockchains als eerste stap richting duurzame koffie

Blockchains als eerste stap richting duurzame koffie
De toekomst van onze koffie is in gevaar. Koffieboeren leven onder de armoedegrens, waardoor de volgende generaties hun heil zoeken in andere sectoren. De productieketen van bes tot bakkie koffie is ontransparant, en ontneemt daarmee zowel boeren als consumenten het zicht op de oneerlijke winstverdeling in die keten. Daarvan is de boer de dupe. Fairfood […]
Lees verder

Nature’s Narrative – Rechtvaardige Klimaatcoalities

Nature's Narrative – Rechtvaardige Klimaatcoalities
Hoe NGO's en inheemse groepen klimaatcoalities van de toekomst bouwen. De consequenties van vervuiling, klimaatverandering en duurzaamheid worden veelal het eerste gevoeld door gemarginaliseerde groepen. Helaas zijn inheemse groepen die zich inzetten voor een beter milieu momenteel veelal...
Lees verder

Milieuschade in geld bedraagt € 31 miljard per jaar
De milieuschade in geld bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies Nederland staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp).
Lees verder