maandag 18 december 2017

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector
Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame...
Lees verder

White Paper over stand van zaken circulaire economie
Er wordt in Nederland veel gesproken, gecongresseerd én geschreven over de circulaire economie (CE). De overheid heeft in 2016 het Rijkbrede Programma gelanceerd met daarmee verbonden het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda's welk in 2018 gelanceerd worden.  Maar bij dit alles is het soms lastig te doorgronden wat de kern is van al die publicaties, rapporten en adviezen: […]
Lees verder