zondag 21 januari 2018

Energievernieuwers – Kick-off bijeenkomst voor koplopers in de schone energie

Energievernieuwers – Kick-off bijeenkomst voor koplopers in de schone energie
Veel mensen schakelen met hun woonhuis, gebouw of complete wijk over op schone, veilige en eerlijke energie. Deze koplopers en vernieuwers spelen een belangrijke rol als we van de Metropoolregio Amsterdam een kampioen schone energie willen maken. Daarom gaan we ze zichtbaar maken, verbinden en...
Lees verder

Windenergie moet niet alleen schoon, maar ook eerlijk zijn
De winning van grondstoffen die in windturbines gebruikt worden, gaat vaak gepaard met milieuschade en mensenrechtenschendingen in winningslanden.
Lees verder