woensdag 3 januari 2018

Holland Solar: ‘Geen sprake van freeriders bij subsidie zonneboilers, markt groeit fors door ISDE-regeling’

Groene Courant
Holland Solar: 'Geen sprake van freeriders bij subsidie zonneboilers, markt groeit fors door ISDE-regeling'
Branchevereniging Holland Solar meldt dat er binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE-regeling) geen sprake van freeriders zijn als het
Lees verder

Voorzieningenrechter schorst omgevingsvergunning zonnepark Sappemeer (103 megawattpiek)
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de omgevingsvergunning van het zonnepark Sappemeer (red. van
Lees verder