maandag 26 februari 2018

“Bedrijven nemen doelstellingen Verenigde Naties weinig serieus”

"Bedrijven nemen doelstellingen Verenigde Naties weinig serieus"
Wereldwijd nemen bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) nog weinig serieus. De door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG's) hebben onder meer tot doel in het jaar 2030 een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en te zorgen...
Lees verder

Wie kiest voor een refurbished telefoon, kiest voor duurzaam
Kiezen voor duurzaam betekent ook kiezen voor circulair, en daarmee voor hergebruikte producten. Ook smartphones lenen zich uitstekend om langer te gebruiken en op te knappen voor een tweede leven. Refurbishen noemen we dat. Steeds meer consumenten kiezen voor circulaire producten. 54 procent van...
Lees verder

SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer
"Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem." Dat zei SER-voorzitter Mariette Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer. Kamerleden werden bijgepraat over de stand van zaken rond de Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten). Die...
Lees verder