woensdag 28 februari 2018

Duits-Nederlands Energieforum: Slimme energie- en warmtetransitie in steden

Duits-Nederlands Energieforum: Slimme energie- en warmtetransitie in steden
In het kader van de doelstelling 'Van gas los' zoekt Nederland naar alternatieven voor aardgas en ook Duitsland ondergaat een warmtetransitie. Beide landen onderzoeken en ontwikkelen alternatieven om op grote schaal energie op te kunnen slaan en te transporteren. Beide landen ondervinden ook de...
Lees verder

Bijeenkomst 'Secundaire grondstoffen voor de circulaire economie'
Wat is nodig om tot hoogwaardige verwerking van (gescheiden) ingezameld afval te komen? NEN wil met alle betrokkenen uit de wereld van inzameling, recycling en verwerking van afval in gesprek over afspraken die nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie te gaan maken. NEN organiseert...
Lees verder