maandag 12 februari 2018

Eindhoven neemt stappen richting #VanGasLos

Eindhoven neemt stappen richting #VanGasLos
Het plan 'Naar aardgasvrij verwarmen en koken' werd op 30 januari jongstleden goedgekeurd door het college van B&W van Eindhoven. In het plan staan stappen omtrent het niet langer aansluiten van nieuwbouw op gas, en het verspreid over de komende 30 jaar afkoppelen van bestaande bouw van aardgas.
Lees verder