maandag 19 februari 2018

Samen innovaties versnellen op Innovation Expo 2018

Samen innovaties versnellen op Innovation Expo 2018
Innovaties leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Op de Innovation Expo ontmoeten het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden elkaar.
Lees verder

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom: handige rekenhulp voor ondernemers
Wat kost het om een octrooi aan te vragen? En wat zijn de kosten om een merk of model te registreren?
Lees verder