dinsdag 20 februari 2018

SDE+ eLoket open: Zet uw aanvraag vast in concept klaar

SDE+ eLoket open: Zet uw aanvraag vast in concept klaar
Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie, voorjaar 2018?
Lees verder

Ruimer budget voor subsidie verduurzaming sportaccommodaties
Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er per 19 februari € 8 miljoen beschikbaar.
Lees verder