maandag 19 maart 2018

Frisse Scholen: hoe presteren ze in de praktijk?

Frisse Scholen: hoe presteren ze in de praktijk?
Minister Arie Slob van Onderwijs stuurde de Monitor Onderwijshuisvesting po/vo in december 2017 naar de Tweede Kamer waarin werd vermeld: "Driekwart van de schoolbesturen vindt dat er een grote noodzaak is voor ingrijpende aanpassingen aan hun schoolgebouw, vooral op het punt van functionaliteit,...
Lees verder