vrijdag 2 maart 2018

Metallurgische industrie wil keten verduurzamen met IMVO-convenant

Metallurgische industrie wil keten verduurzamen met IMVO-convenant
De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De convenantaanpak richt zich op...
Lees verder