dinsdag 20 maart 2018

Subsidie energiebesparing eigen huis wijzigt op 4 april

Subsidie energiebesparing eigen huis wijzigt op 4 april
De Subsidie energiebesparing eigen huis wijzigt op 4 april 2018. Subsidiebedragen, uitvoertermijnen veranderen en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen.
Lees verder

Nuon/Vattenfall krijgt vergunning windpark zonder subsidie
Nuon/Vattenfall krijgt via dochter Chinook C.V. de vergunning om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren.
Lees verder