vrijdag 16 maart 2018

Windvision start constructie windpark in België

Groene Courant
Windvision start constructie windpark in België
Het Nederlandse bedrijf WindVision is gestart met de bouw van 3 windmolens in België. De windturbines bevinden zich op het
Lees verder

Solarfields: subsidie voor 80 megawattpiek aan SDE+-projecten
Solarfields meldt in de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 met succes voor 80 megawattpiek aan zonne-energieprojecten subsidie te hebben ontvangen.
Lees verder