woensdag 9 mei 2018

Amsterdam stelt 350.000 euro extra beschikbaar voor zonne-energie

Groene Courant
Amsterdam stelt 350.000 euro extra beschikbaar voor zonne-energie
De gemeente Amsterdam meldt voor de verduurzaming van de stad 850.000 euro extra geld beschikbaar te stellen. Minimaal 350.000 euro
Lees verder

Stroomversnelling wil SDE+-achtige tenders voor energieneutrale koopwoningen
Aan het einde van deze kabinetsperiode moet het mogelijk zijn jaarlijks 200.000 woningen CO2-neutraal te maken. De Stroomversnelling wil hiertoe
Lees verder