donderdag 7 juni 2018

a.s.r., Rabobank en Vitens slaan de handen ineen voor beter bodembeheer

a.s.r., Rabobank en Vitens slaan de handen ineen voor beter bodembeheer
a.s.r., Rabobank en Vitens willen gezamenlijk een dynamische bodemindex gaan ontwikkelen om zo bij te dragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. Onlangs tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring. Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Rabobank, de leidende food- en agribank en a.s.r., verzekeraar en...
Lees verder