woensdag 20 juni 2018

Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie

Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie
De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt...
Lees verder

foodwatch: biologische eierbedrijven gebruikten fipronil en andere verboden middelen
Bij ruim 60 biologische eibedrijven zijn veel niet toegelaten ontsmettings en bestrijdingsmiddelen gebruikt waaronder Dega 16, bekend van de fipronilcrisis.
Lees verder