maandag 2 juli 2018

Gelderse industrie wordt steeds schoner

Gelderse industrie wordt steeds schoner
De maakindustrie in Gelderland wordt steeds schoner. De blijkt uit een onderzoek van TNO onder 20 industriebedrijven in Gelderland, waaronder Van Raam in Varsseveld en de Kaak Groep in Terborg. Door nieuwe technieken toe te passen in het productieproces wordt de industrie niet alleen slimmer maar...
Lees verder

Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft als referentiekader
Na het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 6 maart 2018, stemde de Tweede Kamer op 10 april 2018 over diverse moties. In een brief gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de staatssecretaris van...
Lees verder

Keten voedingsindustrie wordt duurzamer en tekent convenant
De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Daarvoor is een convenant ondertekend. Reference url:  Keten voedingsindustrie wordt duurzamer en tekent convenant
Lees verder