woensdag 11 juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030

Groene Courant
Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030
Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke
Lees verder

75 aanvragen voor een proeftuin aardgasvrije wijken in 2018
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 75 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije
Lees verder