dinsdag 10 juli 2018

Klimaatakkoord moet Nederland wijk voor wijk verduurzamen

Klimaatakkoord moet Nederland wijk voor wijk verduurzamen
Wijk voor wijk gaan de komende jaren woningen verduurzaamd worden. Gemeenten hebben daarvoor uiterlijk in 2021 plannen opgesteld. Daarnaast worden nog 2021 100.000 corporatiewoningen aardgasloos gemaakt. De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen...
Lees verder