woensdag 4 juli 2018

Memorie van Antwoord van de Staat in het hoger beroep van de bodemprocedure

Memorie van Antwoord van de Staat in het hoger beroep van de bodemprocedure
De Staat geeft reactie op de reden voor hoger beroep in de bodemprocedure van Milieudefensie (Memorie van Grieven) in de Memorie van Antwoord.
Lees verder