maandag 30 juli 2018

Renovatie financieel haalbaar door energieverdienmodel

Renovatie financieel haalbaar door energieverdienmodel
In 2050 moeten er wel 7 miljoen woningen energieneutraal zijn. Die transitie is niet alleen financieel en technologisch van aard, maar ook sociaal. Voor woningcorporaties is de opgave fors, met forse investeringen. Die moeten worden terugverdiend uit inkomsten voortvloeiend uit de voorraad.
Lees verder