woensdag 22 augustus 2018

'Wij maken de blauwdruk voor de future city'

'Wij maken de blauwdruk voor de future city'
Om de stad van de toekomst vorm te geven is de transitie naar duurzame warmtevoorziening in gebouwen essentieel. Met de wijk voor wijk-aanpak uit het klimaatakkoord is het zoeken naar kansrijke alternatieven. Naast all-electric en warmtenetten maakt bodemenergie een opmars, een techniek die zowel...
Lees verder