zaterdag 8 september 2018

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu inzetten

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu inzetten
De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer,  uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan […]
Lees verder