zaterdag 8 september 2018

Transitiecoalitie Voedsel: ‘Visie minister Schouten vereist ingrijpende vervolgstappen’

Transitiecoalitie Voedsel: 'Visie minister Schouten vereist ingrijpende vervolgstappen'
De vandaag gepresenteerde visie van LNV-minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is een goede stap maar brengt nog niet de structurele veranderingen die zij zelf zo krachtig bepleit. "Terecht stelt de minister dat het huidige productiesysteem niet...
Lees verder

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu inzetten
De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer,...
Lees verder

Weermodellen helpen impact zonne-energie op elektriciteitsnet voorspellen
Met nieuwe weermodellen kan in de toekomst nauwkeurig worden voorspeld hoeveel zonne-energie er op het elektriciteitsnet komt om het stabieler te maken. Reference url:  Weermodellen helpen impact zonne-energie op elektriciteitsnet voorspellen
Lees verder