zondag 21 oktober 2018

Natuurbeheer in de Oostvaardersplassen

Natuurbeheer in de Oostvaardersplassen
Afgelopen winter is er grote discussie geweest rondom het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. Hierbij liepen de emoties vaak hoog op. Hoe wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven gekeken naar de huidige situatie en de nieuwe beheerplannen? Een natuurbeheerder, theoretisch...
Lees verder

Symposium Voedselbossen. Toekomst voor de bosbouw?
Gaan we voedsel oogsten uit het bos? Deze vraag staat centraal in het symposium Toekomst voor de bosbouw: vier voedselrijke bosbouwinnovaties dat op 25 oktober a.s. plaatsvindt op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Bosbouw wordt in Nederland steeds meer primair als natuur ervaren. Terwijl er...
Lees verder