dinsdag 9 oktober 2018

Urgenda wint weer in Klimaatzaak. Kabinet moet méér maatregelen nemen

Urgenda wint weer in Klimaatzaak. Kabinet moet méér maatregelen nemen
Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat […]
Lees verder