dinsdag 9 oktober 2018

We kunnen meer warmte uit water halen dan gedacht

We kunnen meer warmte uit water halen dan gedacht
De potentie van thermische energie uit water, aquathermie, is groter dan gedacht en zou als alternatief voor aardgas kunnen dienen. Reference url:  We kunnen meer warmte uit water halen dan gedacht
Lees verder

Urgenda wint hoger beroep Klimaatzaak: Kabinet moet méér doen
Het Gerechtshof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat zo snel mogelijk de Nederlandse emissies moet verlagen. Reference url:  Urgenda wint hoger beroep Klimaatzaak: Kabinet moet méér doen
Lees verder

Nieuw Strategisch framework en indicatoren voor circulaire gebouwen beschikbaar
Er is een nieuw strategisch framework ontwikkeld, dat duidelijk maakt aan welke  voorwaarden een circulair gebouw kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken. De...
Lees verder