zondag 9 december 2018

Kennisgeving ontwerp-besluiten Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Groene Courant
Kennisgeving ontwerp-besluiten Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)
  Tot en met donderdag 20 december 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten ter inzage voor het net op
Lees verder

Nederlandse offshorewindbedrijven bundelen krachten aan Amerikaanse oostkust
5 windturbines met een totaal vermogen van 30 megawatt. Dat is op dit moment de totale capaciteit van windenergie op
Lees verder