zaterdag 1 december 2018

Waarover kunt u een persbericht uitsturen?

Waarover kunt u een persbericht uitsturen?
Valt er bij uw bedrijf iets nieuws te melden? Dan willen media daar best nogal eens aandacht aan besteden. Een persbericht uitsturen is vaak voldoende om hen op de hoogte te brengen van uw nieuwtje. Daarom dit keer een rijtje onderwerpen wat voor velen aanleiding is om persbericht uit te sturen én...
Lees verder