dinsdag 3 juli 2018

‘Analoog aan het energieakkoord moet er ook een landbouwakkoord komen’

'Analoog aan het energieakkoord moet er ook een landbouwakkoord komen'
De Nederlandse landbouw loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk en milieudoelen worden niet behaald. Het PBL beveelt daarom in het essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw' aan om in een...
Lees verder

Saying ‘no’ to palm oil would likely displace, not halt biodiversity loss – IUCN report

Saying 'no' to palm oil would likely displace, not halt biodiversity loss – IUCN report
Banning palm oil would most likely increase the production of other oil crops to meet demand for oil, displacing rather than halting the significant global biodiversity losses caused by palm oil, warned an IUCN report published recently.  The IUCN report, Palm Oil and Biodiversity, is an objective analysis of palm oil impacts on global biodiversity and […]
Lees verder

2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee

2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee
De gevolgen van klimaatverandering met 2 graden zijn 'substantieel' dramatischer voor gemeenschappen, de economie en ecosystemen dan bij 1,5 graden. Reference url:  2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee
Lees verder

Saying 'no' to palm oil would likely displace, not halt biodiversity loss – IUCN report
Banning palm oil would most likely increase the production of other oil crops to meet demand for oil, displacing rather than halting the significant global biodiversity losses caused by palm oil, warned an IUCN report published recently.  The IUCN report, Palm Oil and Biodiversity, is an objective...
Lees verder

'Analoog aan het energieakkoord moet er ook een landbouwakkoord komen'
De Nederlandse landbouw loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk en milieudoelen worden niet behaald. Het PBL beveelt daarom in het essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw' aan om in een Landbouwakkoord afspraken hierover vast te...
Lees verder

Persbericht: Eerste gehandicaptenzorg organisatie start met deelmarktplaats voor circulaire zorgeconomie

Persbericht: Eerste gehandicaptenzorg organisatie start met deelmarktplaats voor circulaire zorgeconomie
's Heeren Loo startte in samenwerking met FLOOW2 Healthcare op 18 juni met een eigen digitale marktplaats. Het idee is simpel: op een intern platform brengen zij vraag en aanbod bij elkaar van ongebruikte spullen, faciliteiten en diensten die (tijdelijk) op andere plekken ingezet kunnen worden. Met...
Lees verder

Veel gemeenten missen financieel plan voor duurzaamheidsdoelstellingen
Het merendeel van de honderd grootste gemeenten in Nederland noemt klimaatbeleid in hun coalitieakkoord. Echter, twee derde van de gemeenten heeft nog geen financieel plan voor de duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen in het coalitieakkoord. Dit artikel verscheen op DuurzaamBedrijfsleven. Bezoek...
Lees verder

Duurzaam geld vond ondernemer
Kapitaal aantrekken: elke duurzame start-up en scale-up weet hoe lastig dat is. En dat terwijl talloze financiers dolgraag investeren in ondernemingen met positieve impact. Hoog tijd dat deze twee 'kampen' elkaar ontmoeten. Op 28 juni 2018 organiseerde MVO Nederland daarom samen...
Lees verder

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!
Het spel is op de wagen. Aan de verschillende tafels wordt gewerkt aan het klimaatakkoord dat het nieuwe kabinet met de samenleving wil sluiten. Het gaat niet vanzelf: de meningen lopen zeer uiteen over omstreden maatregelen als CO2-opslag onder de Noordzee.
Lees verder

Veel gemeenten missen financieel plan voor duurzaamheidsdoelstellingen

Veel gemeenten missen financieel plan voor duurzaamheidsdoelstellingen
Het merendeel van de honderd grootste gemeenten in Nederland noemt klimaatbeleid in hun coalitieakkoord. Echter, twee derde van de gemeenten heeft nog geen financieel plan voor de duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen in het coalitieakkoord. Dit...
Lees verder

Arenapoort Amsterdam wordt ‘Paris-proof’ ontwikkeld

Arenapoort Amsterdam wordt 'Paris-proof' ontwikkeld
De realisatie van het duurzame Urban Interactive District (UID) komt steeds dichterbij. De gemeente Amsterdam en de ontwikkelcombinatie OMC (een samenwerking tussen AM, Ballast Nedam Development en ING) hebben onlangs de overeenkomst ondertekend om dit gebied - Arenapoort – te ontwikkelen tot een...
Lees verder

Nieuwsoverzicht 2 juli

Nieuwsoverzicht 2 juli
Lees verder

Groningen kiest voor waterstof
Lees verder

Maastricht bouwt duurzame wijk ‘bovenop’ snelweg A2

Maastricht bouwt duurzame wijk 'bovenop' snelweg A2
Nadat de barrière, die de snelweg A2 voorheen vormde, ondergronds is gebracht, wordt nu zichtbaar dat de stad Maastricht weer één geheel is geworden. Sinds de ingebruikname is er hard gewerkt aan de bovenliggende woonwijk. Deze wijk heet de Groene Loper en zal spoedig worden voorzien van de eerste...
Lees verder

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland
De Groningse Energiebank kan een belangrijke stap zijn naar een aardgasloos Nederland door slimme financiering van aardgasvrije projecten. Reference url:  Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland
Lees verder

ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren financieringsrichtlijnen voor circulaire economie
ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie. Dit doen zij vanuit de ambitie om een ​​gemeenschappelijk raamwerk voor financiering van de circulaire economie te creëren. Deze richtlijnen voorzien in de behoefte om de financiering van de...
Lees verder

Banken nog steeds betrokken bij ontbossing en landroof
ABN AMRO, ING en de Rabobank zijn structureel verwikkeld in schandalen door de kap van regenwoud en landroof van lokale bevolking in Azië en Afrika. Reference url:  Banken nog steeds betrokken bij ontbossing en landroof
Lees verder

Geef banken geen geld meer voor kettingzagen

Geef banken geen geld meer voor kettingzagen
OPINIE in het AD - 3 juli 2018
Lees verder

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland
De Groningse Energiebank kan een belangrijke stap zijn naar een aardgasloos Nederland door slimme financiering van aardgasvrije projecten.
Lees verder

Banken nog steeds betrokken bij ontbossing en landroof
ABN AMRO, ING en de Rabobank zijn structureel verwikkeld in schandalen door de kap van regenwoud en landroof van lokale bevolking in Azië en Afrika.
Lees verder

ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren financieringsrichtlijnen voor circulaire economie

ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren financieringsrichtlijnen voor circulaire economie
ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie. Dit doen zij vanuit de ambitie om een ​​gemeenschappelijk raamwerk voor financiering van de circulaire economie te creëren. Deze richtlijnen voorzien in de behoefte om de financiering van de circulaire economie wereldwijd beter inzichtelijk te maken en aan te jagen. Met de lancering […]
Lees verder

'Ieder gebouw moet een happy building zijn'

'Ieder gebouw moet een happy building zijn'
Het woord verduurzaming roept bij veel partijen in de bouw- en vastgoedsector vooral een verbinding op met energie en grondstoffen. De link met gezondheid en comfort is vaak verder te zoeken en voert bij relatief weinig projecten de boventoon. Welke barrières moeten worden weggenomen en welke...
Lees verder

Vijf vegan blogs die je niet wil missen

Vijf vegan blogs die je niet wil missen
Vegan worden is tot nu toe één grote ontdekkingstocht, die me in contact bracht met andere vegans, me bij onbekende winkels en restaurants naar binnen duwde en online deuren...
Lees verder

Partijen bundelen krachten voor duurzaam vliegen

Partijen bundelen krachten voor duurzaam vliegen
Lees verder

Elfwegentocht van start gegaan. Twee week feest zonder een druppel benzine

Elfwegentocht van start gegaan. Twee week feest zonder een druppel benzine
Lees verder

Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft al...

Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft als referentiekader
Na het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 6 maart 2018, stemde de Tweede Kamer op 10 april 2018 over diverse moties. In een brief gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in op de uitvoering van een viertal moties dat werd aangenomen. […]
Lees verder

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op
Het kabinet wil per 2021 vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of per vertrekkende passagier. Reference url:  Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op
Lees verder

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Een lobby-groep van het bedrijfsleven, onderzoekers en onderhandelaars heeft getracht de VN-onderhandelingen in het kader van bio-veiligheid te beïnvloeden. Reference url:  Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Lees verder

Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De sector wordt geplaagd door affaires. Een landbouwakkoord kan helpen om boerenbedrijven te verduurzamen. Reference url:  Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
Lees verder

Gelderse maakindustrie wordt steeds schoner

Gelderse maakindustrie wordt steeds schoner
De maakindustrie in Gelderland wordt steeds schoner. De blijkt uit een onderzoek van TNO onder 20 industriebedrijven in Gelderland, waaronder Van Raam in Varsseveld en de Kaak Groep in Terborg. Door nieuwe technieken toe te passen in het productieproces wordt de industrie niet alleen slimmer maar ook schoner. Het onderzoek wordt vanmiddag aangeboden aan staatssecretaris […]
Lees verder

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Een lobby-groep van het bedrijfsleven, onderzoekers en onderhandelaars heeft getracht de VN-onderhandelingen in het kader van bio-veiligheid te beïnvloeden.
Lees verder

Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De sector wordt geplaagd door affaires. Een landbouwakkoord kan helpen om boerenbedrijven te verduurzamen.
Lees verder

Marokko bewijst: verbod plastic tasjes stelt zonder handhaving niets voor

Marokko bewijst: verbod plastic tasjes stelt zonder handhaving niets voor
Lees verder