woensdag 13 maart 2019

PBL: Doel CO2-reductie industrie zal met ontwerp-Klimaatakkoord niet behaald worden

PBL: Doel CO2-reductie industrie zal met ontwerp-Klimaatakkoord niet behaald worden
Het ontwerp-Klimaatakkoord (OKA) realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de […]
Lees verder

Milieubeweging en vakbond: "Klimaatdoelen worden zo niet gehaald, nu tijd voor echte oplossingen"
"De doorrekening van het PBL geeft het ontwerp-Klimaatakkoord een dikke onvoldoende." Dat stellen Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en vakbond FNV naar aanleiding van de analyse van het PBL. "De boodschap aan het kabinet is duidelijk: met halve maatregelen halen we de klimaatdoelen niet. Het is nu onvermijdelijk […]
Lees verder