zaterdag 15 juni 2019

Nieuw initiatief multinationals is schaamteloze greenwashing

Nieuw initiatief multinationals is schaamteloze greenwashing
Amsterdam, 14 juni 2019 – De laatste paar jaren hebben multinationale bedrijven doelen geformuleerd hoe met de plasticvervuiling om te gaan, terwijl ze deze zelf met hun eenmalige verpakkingen hebben veroorzaakt. De plasticproductie zal de komende tien jaar met 40% toenemen en deze bedrijven willen volop van die groei profiteren. Geen enkel...
Lees verder

Nieuw inzicht: plasticsoep schaadt zuurstofproductie
Amsterdam, 15 juni 2019 – Zuurstof producerende bacteriën die in zee leven, lijden onder chemische stoffen die tijdens het productieproces aan plastic zijn toegevoegd. Als deze stoffen daar later uit weglekken is dat schadelijk voor een veelvoorkomende bacterie die verantwoordelijk is voor naar schatting tien procent van de zuurstofproductie op...
Lees verder