woensdag 25 september 2019

Uniforme standaard voor klimaatverslaglegging wordt steeds urgenter

Uniforme standaard voor klimaatverslaglegging wordt steeds urgenter
De klimaatverandering vraagt internationaal om één standaard die aangeeft hoe ondernemingen inzichtelijk maken wat ze doen voor het klimaat.
Lees verder

Rusland treedt formeel toe tot Klimaatakkoord van Parijs
Rusland, de vierde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, is na vier jaar formeel toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs.
Lees verder