woensdag 23 oktober 2019

Het Nieuwe Klimaat – Warming Up!

Het Nieuwe Klimaat – Warming Up!
Grote brainstorm over klimaatcampagne van de cultuursector. We lezen dagelijks in de krant: Het klimaatvraagstuk is hét grote verhaal van deze tijd. De beslissingen die we de komende paar jaar nemen, zijn cruciaal voor onze toekomst, voor onze vrede, veiligheid en voedselzekerheid. We moeten omgaan...
Lees verder

Sustainable Urban Transitions
Hoe kunnen bedrijfsleven en de financiële sector bijdragen aan de transitie naar duurzame en slimme steden? Onze steden groeien en die trend zet voorlopig stevig door. Hoe gaat die verstedelijking samen met de ambitie van Nederland om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten? De leefbare stad -...
Lees verder