dinsdag 22 oktober 2019

Onderweg naar schoon?

Milieudefensie
Onderweg naar schoon?
Dit rapport brengt de uitgaven voor transportinfrastructuur van het Rijk, provincies, stadsregio's, waterschappen en gemeenten in kaart. Daarbij staat de vraag centraal of deze uitgaven bedoeld zijn voor CO2-intensieve of minder CO2-intensieve vormen van mobiliteit.
Lees verder

Overheid investeert vooral in vuile vervoersvormen
Amsterdam, 22 oktober 2019 – De overheid investeert vooral in vuile vormen van vervoer als auto en vrachtauto. 60% van alle overheidsinvesteringen, ruim 11 miljard euro, gaat naar wegen, slechts 21% gaat naar het spoor. Mensen met hogere inkomens profiteren hier het meest van omdat zij veel meer...
Lees verder