dinsdag 19 mei 2020

Koopkracht inleveren voor een leefbaarder Aarde

Koopkracht inleveren voor een leefbaarder Aarde
Onze verantwoordelijkheid voor komende generaties kunnen we ondermeer tonen door steunvragende bedrijven tegen een duurzame achtergrond te wegen.
Lees verder

Overheid, organiseer bestaanszekerheid
Het is de plicht van de overheid onze bestaanszekerheidte organiseren. Maar de overheid bereidt weinig voor. Dat verergert de gevolgen van een crisis.
Lees verder