donderdag 18 februari 2021

WeTransfer announces Climate Neutral Certification

WeTransfer announces Climate Neutral Certification
The Dutch based company WeTransfer, the company that makes tools to move ideas, today announces that it has received climate neutral certification, following its pledge to reduce emissions by 30% by 2025 and after becoming one of the few global tech companies to achieve B Corp status.  The work was undertaken in partnership with two leading […]
Lees verder

Bedrijven met minder broeikasgasemissies boeken betere financiële prestaties
Met het oog op de klimaatcrisis doen steeds meer bedrijven hun best om de emissies van broeikasgassen terug te dringen. Er bestaan veel zorgen over de effecten daarvan op de financiële prestaties. Zullen de bedrijven die het meest hun best doen niet aan concurrentiekracht verliezen? Jan Taeke Galama en Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen […]
Lees verder