Doorgaan naar hoofdcontent

Waarom zijn de energieprijzen gestegen? Wij leggen het je uit

 

 
 
 
Waarom zijn de energieprijzen gestegen? Wij leggen het je uit 
 
 
Haal de MPG en BENG snel door de shredder
Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van de gevallen tevens de streefwaarde bij nieuwbouw. De laagste prijs in het ontwikkel- en bouwproces is steeds doorslaggevend. Maar die Bouwbesluit-eisen zijn helemaal niet toegerust om de... 
 
 
Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied
Kringlooplandbouw als basis voor een duurzame en sterke (agrifood)sector. Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. De indicatieve stikstofreductiedoelen vragen per gebied zo snel mogelijk actie van de sectoren industrie, bouw, mobiliteit en landbouw. Met name de opgave voor de landbouw is groot. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. We willen de land- en tuinbouw gericht ondersteunen om deze noodzakelijke verandering door te maken en daar sterker uit te komen. Dat schrijven ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag in twee brieven aan de Tweede Kamer. 
 
 
Purpose Day XL 2023: The Road to Net Positive!
Ralph Zebregs en Folkert van der Molen zijn een samenwerking aangegaan om samen een nieuwe editie van 'Purpose Day' te organiseren op 18 april 2023 in Spant! te Bussum. Beiden hebben veel ervaring met het organiseren van succesvolle inspirerende congressen op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven. Purpose Day 2023 zal een extra grote editie […] 
 
 
Rli brengt advies 'Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties' uit


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.