Doorgaan naar hoofdcontent

Mario Suykerbuyk nieuwe Director IT & Facility Management TenneT

 

 
 
 
Mario Suykerbuyk nieuwe Director IT & Facility Management TenneT
Mario Suykerbuyk (49 jaar) wordt Director Information Technology & Facility Management (ITF) bij TenneT. Suykerbuyk is op dit moment Chief Information Officer (CIO) bij Eneco en maakt op 1 oktober… 
 
 
Waterstof in mobiliteit: van plannen naar praktijk
Waterstof in mobiliteit: van plannen naar praktijk

EV Experience sponsort het H2 congres

Maarten Pompen (oprichter EV Experience):

De EV Experience is sinds 2020 hét Nederlandse jaarlijkse platform waar de bezoeker begint bij ervaren van emissievrij vervoer om enthousiasme te creëren, om vervolgens de juiste kennis tot zich te nemen.  Het circuit van Zandvoort is de uitvalsbasis en drie dagen lang zijn alle pitboxen omgebouwd tot pop-upstores van diverse automerken. Bij deze experience blijft het niet bij kijken, maar stap je zelf in een FCEV  en ervaar je hoe het is om emissievrij te rijden.

Continue reading Waterstof in mobiliteit: van plannen naar praktijk at NWBA.
 
 
 
Waste sector can ease EU's energy crisis, FEAD says

letsrecycle – 28 July 2022 The waste management sector could help end the EU's "dependence" on Russian fossil fuels as it has the potential to produce more energy than it currently does, European trade association FEAD claims.

The post Waste sector can ease EU's energy crisis, FEAD says appeared first on FEAD - European Waste Management Association.
 
 
 
Splijtstof? 
 
 
PERSBERICHT: Ambitiedocument toekomstig duurzaam bedrijventerrein goedgekeurd
Volgende stap gezet in realisatie GreenTech Park Brabant. Het ambitiedocument voor GreenTech Park Brabant is door het college goedgekeurd. Dit ambitiedocument geeft op basis van de input van inwoners, ondernemers en gemeente het gewenste toekomstbeeld weer voor het duurzame bedrijventerrein. Wethouder Mariëlle van Alphen: 'De goedkeuring van dit gezamenlijk gedragen document is de opmaat voor de volgende stap; het vormgeven van het bestemmingsplan, inrichtingsschets en beeldkwaliteitsplan.' Sinds 2021 is de gemeente Boxtel gestart met het doorontwikkelen van het terrein Vorst B. Op basis van de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het beleidsakkoord "Samen aan de slag" én met het gedachtegoed uit de Omgevingswet is aan de inhoud en het proces vorm gegeven voor de gebiedsontwikkeling van GreenTech Park Brabant. Totstandkoming ambitiedocument De gemeente wilde in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners en ondernemers betrekken bij het bepalen van de koers. Om die reden werden in het begin van dit jaar drie gebiedsdagen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd men meegenomen in het stappenplan. Er was ruimte om mogelijke scenario's, wensen en aandachtspunten van betrokken partijen mee te nemen. Naast de verworven input zijn de onderzoeken van adviesbureau STEC over vraag- en marktbehoefte meegenomen in de uiteindelijke realisatie van het ambitiedocument. , Inhoud ambities Samen met de betrokken ondernemers en omwonenden zijn de ambities bepaald. Die zijn vertaald in 10 principes: circulariteit, experimenteerruimte, interactie, samen delen, organische groei, lokale energie, landschappelijke en ecologische waarde, biobased materiaal gebruik, kansen voor iedereen en gezonde omgeving. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde rad voor de leefomgeving met de 4 p's van People, Profit, Planet en Places om te zorgen dat GreenTech Park Brabant een duurzame ontwikkeling wordt en blijft. Aan de hand van het rad hebben betrokkenen hun ambities, kansen en bedreigingen kunnen meegeven. , Vervolg Volgens planning wil de gemeente Boxtel wil voor 2023 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen. Het ambitiedocument wordt, voor zover mogelijk, in het bestemmingsplan verwerkt. Ook worden de gebiedskwaliteiten verder uitgewerkt in een inrichtingsschets en beeldkwaliteitsplan. Na de zomerperiode wordt dit opgestart.


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.