Doorgaan naar hoofdcontent

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

 

 
 
 
Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO
De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw. 
 
 
Antwoord op vragen over '(Bouwkundige) problemen die ontstaan tijdens versterking en sloop-nieuwbouw in Groningen'
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwood op vragen over '(Bouwkundige) problemen die ontstaan tijdens versterking en sloop-nieuwbouw in Groningen'. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman. 
 
 
Feestelijke ondertekening overeenkomst grondwaterbeheer
 Scheikundige proef laat belang van samenwerken zien

PERSBERICHT > Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, drinkwaterbedrijf Oasen en gemeente Woerden gaan samen aan de slag met het grondwater en de ondergrond in de kern van Woerden. Met die samenwerking willen zij ervoor zorgen dat voor 2040 de kwaliteit van het grondwater langzaam verbetert.

Zo kan het grondwater, ook in de toekomst, worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening én blijven de kwetsbare functies in de ondergrond beschermd. Om dit te bekrachtigen, was er maandag 5 september 2022 een feestelijke ondertekening van de overeenkomst in het Kasteel.

Evenwicht tussen beschermen en gebruiken

De bruikbare voorraad grondwater staat door ontwikkelingen steeds meer onder druk. De gemeente wil inzetten op duurzame (bodem)energie maar moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit van het grondwater in het beheergebied verbetert. Om duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken, is een gerichte aanpak voor de lange termijn noodzakelijk. Daarbij is het de kunst een goed evenwicht te vinden tussen het beschermen en benutten hiervan voor de lange termijn. Dit is geregeld in een zogenaamd gebiedsplan grondwaterbeheer.

Ondertekening overeenkomst

Op maandag 5 september hebben de bestuurders van provincie, waterschap, gemeente en Oasen een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de bijeenkomst gingen de bestuurders in op de vraag hoe zij het gebiedsgericht grondwaterbeheer over 10 jaar voor zich zien en wat zij van elkaar nodig hebben om dat te bereiken.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Bodem en Water: "De provincie heeft een verantwoordelijkheid bij het beschermen en het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. De gebiedsgerichte aanpak doen we samen met onze partners en levert daar een essentiële bijdrage aan. Daarnaast vormt deze aanpak een mooi voorbeeld van de manier waarop we in onze provincie onder de Omgevingswet willen gaan werken."

Hoogheemraad Karin Sommer-De Vries vult aan: "Voor het waterschap is het belangrijk dat verontreinigingen in het grondwater niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Om gezamenlijk het grond- en oppervlaktewater te beschermen moeten we gebruik maken van elkaars kennis en data. Met dit gebiedsplan zetten we een grote stap".

Oasen-directeur Walter van der Meer benadrukt dat het water dat Oasen gebruikt om drinkwater van te maken, verstopt zit in de ondergrond en dit schone grondwater door verschillende ontwikkelingen steeds schaarser wordt. "Met deze samenwerking bundelen we onze krachten om het grondwater te beschermen en de kwaliteit ervan te verbeteren, Ook voor de lange termijn."

Symbolische afsluiting

De bijeenkomst werd afgesloten met een symbolische handeling. Daarbij werd in een proefopstelling een scheikundige reactie in gang gezet. Door deze handeling verdween de kleur en bleef er een heldere vloeistof over. Wethouder Ad de Regt: "Deze handeling maakt goed duidelijk wat we nodig hebben van elkaar. Samenwerking is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen. Bovendien kunnen we bodemenergie combineren met bacteriën die actief een reactie in de bodem in gang zetten, waardoor de kwaliteit van de bodem en het grondwater verbetert."

 
 
 
 
Beter bouwen met verscherpte normen
Met het 'Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet' onderschrijven veertig organisaties in de bouwsector de wens om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren. Tevens klinkt het pleidooi voor een carbon budget: een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen. 
 
 
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee, trilaterale regeringsconferentie 2022 en kennisregisseur


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.