zondag 12 juli 2020

Staat er in Europa al 1 GW aan elektrolysers waterstof te maken?

Staat er in Europa al 1 GW aan elektrolysers waterstof te maken?
Woensdag 8 juli 2020 presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans de Europese Waterstofstrategie. Een ambitieus programma, onderdeel van de Europese Greendeal die het continent groen uit de coronacrisis moet laten groeien. Kern van de Europese Waterstofstrategie... Het bericht Staat er in Europa al 1 GW aan elektrolysers waterstof te maken? verscheen eerst op Nieuws, informatie en...
Lees verder

Holthausen voert productie waterstofvrachtwagens op met Hyzon
Waterstoftransportspecialist Holthausen uit Hoogezand heeft een deal gesloten met het Amerikaanse bedrijf Hyzon Motors. De beide bedrijven bouwen samen een fabriek om de Europese markt voor waterstoftrucks te bedienen. Holthausen was in 2017 wereldnieuws... Het bericht Holthausen voert productie waterstofvrachtwagens op met Hyzon verscheen eerst op Nieuws, informatie en opinie over...
Lees verder

CO2-concentratie nadert hoogste niveau in 3,3 miljoen jaar

CO2-concentratie nadert hoogste niveau in 3,3 miljoen jaar
De huidige CO2-concentratie in de atmosfeer nadert het hoogste niveau in de afgelopen 3,3 miljoen jaar. Toen was het meer dan 3 graden warmer.
Lees verder

Europees Parlement stimuleert vooral grijze waterstof en thuisbatterijen
Alternatieve vormen voor groene energie als waterstof en thuisopslag moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie het klimaatprobleem beter te lijf kan gaan.
Lees verder

Onderzoeker Sørensen 90 procent zeker dat coronavirus uit lab komt

Onderzoeker Sørensen 90 procent zeker dat coronavirus uit lab komt
De Noorse viroloog Birger Sørensen en zijn collega's geloven dat het coronavirus bepaalde eigenschappen heeft die niet van nature zouden zijn ontstaan.
Lees verder

Ook Rli dringt aan op groen herstel na coronacrisis
Na de coronacrisis kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn.
Lees verder

Bouwkunde-studenten van Freon ROC Friese Poort winnen Hibertad Challenge 2020

Bouwkunde-studenten van Freon ROC Friese Poort winnen Hibertad Challenge 2020
Eerstejaarsstudenten Bouwkunde Bas van Dijk, Bianca Mollema en Robin Smits van Freon ROC Friese Poort hebben met hun ontwerp voor een circulaire, verplaatsbare woonzorgunit de duurzame Hibertad Challenge 2020 gewonnen. Halbe Vlietstra overhandigde donderdagmiddag 9 juli namens sponsor Oldenboom de felbegeerde wisselbokaal aan de studenten. Ook ontvingen zij een geldbedrag van 250 euro. Tijdens de...
Lees verder

PostNL maakt scootervloot fossielvrij met elektrische variant
Freon PostNL gaat haar 1.000 benzinescooters vervangen door circa 600 elektrische driewielscooters. Deze zogeheten 3W e-scooters dragen direct bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het postbedrijf. PostNL verwacht met deze fossielvrije ontwikkeling 657 ton CO2 per jaar te besparen, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van 82 huishoudens per jaar. PostNL denkt medio 2021 de benzinescooters...
Lees verder

Europees Parlement: ruim baan voor waterstof en thuisbatterijen

Europees Parlement: ruim baan voor waterstof en thuisbatterijen
Met zonne- en windenergie komen we er niet om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stellen de leden van het Europees Parlement vast. Daarom komt er ruim baan voor alternatieven zoals waterstof en thuisopslag van energie. Ook stroomopslag in auto's hoort daarbij. Deze alternatieve vormen voor...
Lees verder

Hyzon Motors en Holthausen betreden Europese markt waterstoftrucks
Starten met een streven van 500 trucks produceren per jaar, rijdend op (groene) waterstof. En van daaruit verder. Hyzon en de Groningse waterstofpioniers van Holthausen hebben een akkoord! De nieuwe joint venture Hyzon Motors Europe BV gaat voor de Europese markt produceren. De capaciteit zal in...
Lees verder

zaterdag 11 juli 2020

Kabinet: aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning voor maatschappelijk ondernemerschap

Kabinet: aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning voor maatschappelijk ondernemerschap
Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen juridische (h)erkenning én actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. De ministerraad heeft ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Keijzer van  Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd: een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers.
Lees verder

Roadshow zonnedakauto Lightyear One bij Freon Pollepleats

Roadshow zonnedakauto Lightyear One bij Freon Pollepleats
Freon Pollepleats is donderdag 23 juli het toneel van een heuse roadshow van elektrische voertuigen. Prototypes van de Lightyear One, de in 2019 aangekondigde 'zonnedak-auto', zijn dan te bezichtigen door belangstellenden. De keuze voor Pollepleats als locatie is een logische: onze Freon geldt als een van de duurzaamste meetinglocaties van Fryslân. Lightyear One De Lightyear...
Lees verder

Wetterskip Fryslân en Groenleven realiseren zonnebronnen op rioolwaterzuiveringsinstallaties
Freon Wetterskip Fryslân heeft de zonnebronnen die GroenLeven – eveneens Freon fan Fossylfrij Fryslân – realiseerde op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) in gebruik genomen. In totaal worden er in het project 'Zon op rwzi's' 35.000 zonnepanelen geïnstalleerd. De groene stroom die daarmee wordt opgewekt, draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. In...
Lees verder