maandag 13 mei 2019

Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw

Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw
Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw wordt een telkens nijpender probleem. Meer dan 25% van de agrariĆ«rs is ouder dan 65 jaar, 75% ouder dan 45 jaar. Reference url:  Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw
Lees verder

Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw
De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen, zij economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen. Wat daarvoor nodig is, van wie, welke randvoorwaarden daarvoor gecreƫerd of veranderd moeten worden, wordt...
Lees verder

Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen
De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo's en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Dit 'IMVO initiatief TruStone' is tot stand gekomen na een periode van intensieve besprekingen onder...
Lees verder