maandag 6 november 2017

Akkoord richtlijn duurzaamheidscriteria biobrandstoffen

Akkoord richtlijn duurzaamheidscriteria biobrandstoffen
In Brussel bestaat overeenstemming over de richtlijn hernieuwbare energie. Onderdeel van die richtlijn zijn de duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen, een belangrijk punt voor Nederland. Er gaan duurzaamheidseisen gelden voor alle biobrandstoffen die meetellen voor de Europese doelstellingen van hernieuwbare energie.
Lees verder

Uitstel invoering energieprestatienorm voor gebouwen
Marktpartijen krijgen volgens afspraak de tijd om te leren werken met de nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen (EPG). In overleg met de bouwpartijen beslist minister Donner voor het eind van het jaar of de norm per 1 april 2012 of per 1 juli 2012 ingaat voor nieuwe gebouwen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Proef met zonnecellen op dak aanmeldcentrum IND Zevenaar
De Rijksgebouwendienst heeft het dak van het Aanmeldcentrum voor asielzoekers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar ingericht als "proeftuin" voor diverse, deels nieuwe zonne-energie technieken. Het dak zal donderdag 27 oktober 2011 om 16.00 uur officieel in gebruik genomen worden door de Secretaris-generaal mevrouw R.M. van Erp-Bruinsma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar beide diensten onder vallen.
Lees verder

€12 miljoen voor grootschalige energiebesparing bestaande gebouwen
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt bijna €12 miljoen beschikbaar voor vijftien projecten voor energiebesparing in bestaande gebouwen. In veel bestaande woningen en gebouwen kunnen de energiekosten nog flink worden teruggedrongen.
Lees verder

Provincie Overijssel en BZK investeren in grootschalige energiebesparing
De provincie Overijssel gaat 10.000 particuliere woningen energiezuiniger maken in de periode 2012 - 2014. Het 10.000 woningenplan maakt deel uit van de grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving waar het Rijk op inzet. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt vijf miljoen euro bij in het plan van de provincie. De provincie levert een bijdrage van dertien miljoen euro. Minister Donner en gedeputeerde Rietkerk voor Economie, Energie en Innovatie hebben maandagochtend deze afspraak in de Green Deal bekrachtigd met een handtekening.
Lees verder

Video: Kidshouse Floriade kan na gebruik zo op composthoop
Door samen met kinderen van een basisschool van aardappels bioplastic te maken heeft minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) maandag 4 juni 2012 het Biobased Kidshouse op de Floriade geopend. Het huis staat op het terrein van het Rijkspaviljoen My Green World en bestaat volledig uit innovatieve, groene bouwmaterialen.
Lees verder

Brazilië en Nederland maken afspraken over duurzame biobrandstoffen
Brazilie en Nederland gaan de komende 2 jaar intensiever samenwerken bij het ontwikkelen van biobrandstoffen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria.  Ook gaan beide landen kennis uitwisselen over nieuwe technieken voor het gebruik van biomassa voor elektriciteit. Hier heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag een overeenkomst over getekend met, Luiz Figueiredo Machado, de Brazilaanse hoofdonderhandelaar van Rio+20.
Lees verder

Atsma opent EcoNexis Huis in Zwolle
'Dit huis laat zien wat er nú al mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Het zal bij bezoekers direct de vraag oproepen welke technieken ze zelf thuis kunnen toepassen. Ik mis eigenlijk maar één eenvoudige, duurzame techniek: een traditionele waslijn.' Dat zei staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maandagochtend bij de opening van het EcoNexis Huis in Zwolle.
Lees verder

Kabinetsreactie actieagenda bouwteam: 'gerichter ondernemen'
De klant als koning, het aanboren van nieuwe markten, nieuwe vormen van financiering en gerichter ondernemerschap. Dat zijn enkele concrete elementen uit de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit de actieagenda Bouw van het Bouwteam. Daarnaast moet er oog zijn voor sloop, renovatie en hergebruik. Ook is betere aansluiting nodig tussen onderwijs en de bouwpraktijk. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de kabinetsreactie op de actieagenda vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Staatssecretaris Mansveld neemt VN-jongeren mee op 'duurzaam' werkbezoek
''Je kunt nationaal iets bedenken maar je moet het lokaal uitvoeren. En je zult de generaties moeten meenemen'', stelde staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag bij haar bezoek aan een zonnepanelenpark en twee energieneutrale panden op Goeree Overflakkee. Vandaar dat zij de jongerenvertegenwoordigers voor duurzame ontwikkeling naar de Verenigde Naties had uitgenodigd om mee te gaan: Ralien Bekkers en Ties Mouwen.
Lees verder

Planten laden mobiele telefoons op
Vandaag - op Nationale Boomfeestdag - heeft het Rijk als eerste een grote partij energie opwekkende planten besteld bij Plant-e, een spin-off bedrijf van Wageningen University. De planten worden geplaatst op het Hembrugterrein in Zaandam voor buitenverlichting en als oplaadpunt voor mobiele telefoons. De investering van het Rijkvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, draagt niet alleen bij aan een marktintroductie door het jonge bedrijf, maar staat ook voor het geven van ruimte aan innovatie.
Lees verder

Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning
Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.
Lees verder

Visie op een schoner wagenpark en duurzamer transport
Het wegverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart in Nederland krijgen een extra impuls om schoner en duurzamer te worden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de duurzame brandstofvisie. Kern van deze visie is dat auto's, bussen en vrachtwagens zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. In de scheep- en luchtvaartsector en bij zwaar transport waar elektrische aandrijving niet mogelijk is, moet worden ingezet op schone biobrandstoffen en efficiënter verbruik.
Lees verder

Kabinet wil duurzaam Maleisisch hout erkennen
Het kabinet wil het Maleisische duurzaam hout certificaat MTCS volledig gaan erkennen voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Na meerdere bezoeken aan Maleisië lijken er geen belemmeringen meer te zijn die toelating van MTCS in het duurzaam inkoopbeleid in de weg staan. Met Maleisië als de grootste leverancier van ons tropisch hardhout, zal met deze erkenning het gebruik van duurzaam hout sterk toenemen. De Nederlandse overheid stimuleert hiermee het behoud en duurzaam beheer van de bossen in Maleisië. Dit schrijven staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Nederland, Californië en Québec nemen voortouw bij omslag naar elektrische voertuigen
Nederland, Californië (VS) en Québec (Canada) starten de Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance) om het aandeel van voertuigen die op elektriciteit rijden wereldwijd te vergroten. De drie grondleggers nodigen andere landen en lagere overheden uit om zich als mede-oprichters van de ZEV Alliance aan te sluiten.
Lees verder

Prijsvraag voor studenten en ondernemers: slimme ideeën die leefbaarheid stad verbeteren
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start met een Innovatiechallenge om het leven in de stad gezonder en aangenamer te maken. Tot 30 oktober 2015 kunnen universiteiten, hogescholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun slimme ideeën hiervoor aandragen. Dat kunnen nieuwe manieren zijn voor het schoner en stiller verplaatsen van goederen en mensen in de stad. Andere ideeën kunnen richten op een betere luchtkwaliteit of minder geluidsoverlast.
Lees verder

Duurzame ontwikkeling in 2030 - IenM en de Sustainable Development Goals
Afgelopen weekend hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze lange termijn doelen. Deze 'Sustainable Development Goals' (SDG's), met daaronder 169 subdoelen, moeten ertoe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Tevens moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen op het gebied van o.a. water, sanitatie, klimaat en energie. Vrede en veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, gelijkheid en partnerships zijn belangrijke middelen om deze doelen te bereiken.
Lees verder

Mansveld juicht duurzame initiatieven toe op Amsterdam Dance Event
Nederlandse festivals zoals de Zwarte Cross en Mysteryland gaan samen met bezoekers de hoeveelheid afval op festivalterreinen en -campings aanpakken. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) tekende vandaag bij het Amsterdam Dance Event (ADE) samen met acht festivalorganisaties een Green Deal die afvalscheiding en hergebruik een impuls geven. Vanaf komend seizoen gaan de festivals onder meer plastic wegwerpbekertjes vervangen door harde bekers die worden hergebruikt en komen er meer gescheiden afvalbakken.
Lees verder

Onderhoud van sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud bij onder andere onkruid- en schimmelbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar delen.
Lees verder

Dijksma wil Europees garantiefonds voor elektrische bussen
Om vervoersbedrijven in heel Europa aan te sporen meer milieuvriendelijke elektrische bussen te kopen moet er een Europees garantiefonds komen. Hierover gaat staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in gesprek met de Europese Commissie. Haar plan kreeg bijval tijdens een bijeenkomst in Eindhoven van Transdev, het moederbedrijf van onder meer Connexxion en Hermes. Dijksma sprak bij de bijeenkomt over de toekomst van uitstootvrij openbaar vervoer en wat de overheid moet doen om barrières weg te nemen.
Lees verder