dinsdag 7 november 2017

Budget verwijdering asbestdaken stijgt € 1,2 miljoen

Budget verwijdering asbestdaken stijgt € 1,2 miljoen
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het budget van de subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2017 per 3 november verhoogd naar € 26,2 miljoen.
Lees verder

Rijnstate haalt met BIM ook winst uit beheerfase
Hechtere samenwerking tussen projectstakeholders, lagere faalkosten en gestructureerde, actuele assetinformatie ligt binnen handbereik. BIM kan in zowel ontwerp-, uitvoerings- als exploitatiefase een positief verschil maken.
Lees verder