donderdag 9 november 2017

Checklist maakt toezicht energiebesparing in vastgoed eenvoudiger

Checklist maakt toezicht energiebesparing in vastgoed eenvoudiger
Eind oktober heeft het Platform Duurzame Huisvesting een handreiking voor energiebesparing gepubliceerd.
Lees verder