vrijdag 8 december 2017

Groei duurzame energie leidt tot meer investeringen TenneT

Groei duurzame energie leidt tot meer investeringen TenneT
Netwerkbeheerder TenneT investeert vanwege de sterke toename van vooral windmolenparken en zonnecollectoren de komende jaren meer in het Nederlandse hoogspanningsnet. De komende tien jaar nemen de investeringen toe tot zo'n 5,5 à 6,5 miljard euro, waarvan 2 miljard euro op zee en de rest op land.
Lees verder