dinsdag 22 mei 2018

Raad voor de Leefomgeving start adviestraject over de verduurzaming van de Nederlandse economie

Raad voor de Leefomgeving start adviestraject over de verduurzaming van de Nederlandse economie
De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economie. De raad vraagt zich af wat de aard,...
Lees verder

Circulaire economie: Nieuwe regels maken EU wereldwijde koploper op het vlak van afvalbeheer en recycling
Vandaag hebben de lidstaten in het kader van het bredere EU-beleid inzake de circulaire economie een reeks ambitieuze maatregelen goedgekeurd om de EU-afvalwetgeving klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe regels – die zijn gebaseerd op de voorstellen van de Commissie in het kader van het in...
Lees verder

Monitor Brede Welvaart: halve waarheid of hele leugen?
De monitor brede welvaart meet jaarlijks onze welvaart, in euro's maar ook in milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. Reference url:  Monitor Brede Welvaart: halve waarheid of hele leugen?
Lees verder

Meerdere subsidies energie-innovatie open op 2 juli

Meerdere subsidies energie-innovatie open op 2 juli
Op 2 juli 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie. Deze regelingen maken Nederland schoner en economisch sterker.
Lees verder

Innovation Expo 2018
Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers. En laat u inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Dat kan allemaal tijdens de Innovation Expo 2018 over Global challenges en dutch solutions op 4 oktober 2018.  De keynote speakers van de expo zijn...
Lees verder

Wie stopt de ‘Smart’ in Smart Buildings?

Wie stopt de 'Smart' in Smart Buildings?
Het optimaal laten presteren van een smart building staat in de schijnwerpers. Wie is (en blijft) verantwoordelijk voor de slimme functionaliteiten in een gebouw en het reilen en zeilen van installaties? En wie zorgt ervoor dat we weten welke prestatie het gebouw moet leveren voor de eindgebruiker?...
Lees verder

Trouw Duurzame 100 – Macht(eloosheid) over de natuur

Trouw Duurzame 100 – Macht(eloosheid) over de natuur
Als emoties de drijfveer vormen voor natuurbehoud Woede over stervende runderen in de Oostvaardersplassen, pijn over het verschraalde weidelandschap, teleurstelling over de kap van bomen. Natuur zorgt voor emotie. We komen maar al te graag op voor de flora en fauna om ons heen. Ook in een land dat...
Lees verder

Monitor Brede Welvaart: halve waarheid of hele leugen?
De monitor brede welvaart meet jaarlijks onze welvaart, in euro's maar ook in milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.
Lees verder

Raad voor de Leefomgeving start adviestraject over de verduurzaming van de Nederlandse economie

Raad voor de Leefomgeving start adviestraject over de verduurzaming van de Nederlandse economie
De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economie. De raad vraagt zich af wat de aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven […]
Lees verder

Circulaire economie: Nieuwe regels maken EU wereldwijde koploper op het vlak van afvalbeheer en recycling

Circulaire economie: Nieuwe regels maken EU wereldwijde koploper op het vlak van afvalbeheer en recycling
Vandaag hebben de lidstaten in het kader van het bredere EU-beleid inzake de circulaire economie een reeks ambitieuze maatregelen goedgekeurd om de EU-afvalwetgeving klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe regels – die zijn gebaseerd op de voorstellen van de Commissie in het kader van het in december 2015 gepresenteerd pakket circulaire economie – zullen bijdragen […]
Lees verder

Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat

Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat
Als eerste Nederlandse reisorganisatie ontving Better Places deze maand het B Corp-certificaat. Met dit keurmerk sluit Better Places zich aan bij de internationale beweging van duurzame bedrijven. Better Places laat zien dat succesvol ondernemen en een positieve bijdrage leveren aan de wereld prima...
Lees verder

IKEA's stip op de horizon: van mass consumption naar mass circularity
Van mass consumption naar mass circularity: dat is de stip die IKEA op de horizon heeft gezet. Als een van de grootste retailers ter wereld, met een aanwezigheid in 49 landen, kan de impact van IKEA enorm zijn. Dit artikel verscheen op DuurzaamBedrijfsleven. Bezoek DuurzaamBedrijfsleven.nl voor...
Lees verder

Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat
Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat Certificaat is waardering voor duurzame bedrijven met positieve maatschappelijke impact LEIDEN,  22 mei 2018 - Als eerste Nederlandse reisorganisatie ontving Better Places deze maand het B Corp-certificaat. Met...
Lees verder

Twentse NOM-proefwoning model verdere verduurzaming

Twentse NOM-proefwoning model verdere verduurzaming
In Enschede is een huurwoning van woningcorporatie Domijn uit 1982 volledig gerenoveerd naar nul-op-de-meter. De woningcorporatie wil deze woning als model laten dienen andere sociale huurwoningen in Twente, die energieneutraal gemaakt moeten worden.
Lees verder

Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat

Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat
Als eerste Nederlandse reisorganisatie ontving Better Places deze maand het B Corp-certificaat. Met dit keurmerk sluit Better Places zich aan bij de internationale beweging van duurzame bedrijven. Better Places laat zien dat succesvol ondernemen en een positieve bijdrage leveren aan de wereld prima samengaan. Positieve impact B Corp is een internationaal netwerk van Benefit Corporations, […]
Lees verder

Waarom biodiversiteit economische waarde heeft

Waarom biodiversiteit economische waarde heeft
De afgelopen decennia is in Nederland veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan. De belangrijkste oorzaken van verlies aan biodiversiteit zijn landgebruiksverandering, klimaatverandering, overexploitatie en vervuiling. "Per minuut verdwijnt wereldwijd de oppervlakte van 50 voetbalvelden aan bos",...
Lees verder

Ambitieus India wil groeien, Nederlandse ondernemers brengen duurzame oplossingen
Van 22 t/m 25 mei gaan ruim 120 bedrijven en 220 deelnemers met vijf bewindspersonen naar India. Premier Mark Rutte voert de delegatie aan die zich richt op vijf thema's: agrifood en tuinbouw, life science & health, water/logistiek/maritiem, high tech/space en smart cities/IT/Cyber...
Lees verder

Wij feliciteren De Variabele Groep met het behalen van Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO
Corporaties, zorginstellingen, overheden en andere gebouweigenaren concentreren zich op hun kerntaken en bewegen zich naar wendbare, flexibele organisaties. De Variabele Groep gaat vernieuwend en klantgericht mee in deze beweging. De Variabele Groep is erop gericht om u onder alle omstandigheden,...
Lees verder

IKEA’s stip op de horizon: van mass consumption naar mass circularity

IKEA's stip op de horizon: van mass consumption naar mass circularity
Van mass consumption naar mass circularity: dat is de stip die IKEA op de horizon heeft gezet. Als een van de grootste retailers ter wereld, met een aanwezigheid in 49 landen, kan de impact van IKEA enorm zijn. Dit artikel verscheen op...
Lees verder

Bouw Energiecampus Leeuwarden gestart

Bouw Energiecampus Leeuwarden gestart
Met de onthulling van het bouwbord 'Energiecampus Leeuwarden zoekt vrienden' is onlangs de bouw van deze Energiecampus officieel gestart. Initiatiefnemers Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat willen op deze plek kennis, onderzoek en productie laten samenkomen. Met als doel: oplossingen vinden...
Lees verder

Hoogheemraadschap Delfland en Stedin openen groengasinstallatie

Groene Courant
Hoogheemraadschap Delfland en Stedin openen groengasinstallatie
De groengasinstallatie bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is door het Hoogheemraadschap van Delfland geopend. Biogas wordt duurzaam opgewaardeerd
Lees verder

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij onderzoekt handel in warmte
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stapt samen met een aantal Brabantse, Zeeuwse en Belgische partners in DOEN (Duurzame Ontwikkeling van
Lees verder

Energie-Nederland: verhoog energiebelasting op gas

Groene Courant
Energie-Nederland: verhoog energiebelasting op gas
Hoe kan het belastingstelsel de energietransitie ondersteunen? Energie-Nederland heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) bij de
Lees verder

Domesta: 10 duurzame verkenners vervangen cv-ketel door duurzame verwarming
Domesta gaat samen met 10 huurders een experiment aan om de traditionele cv-ketel te vervangen door een nieuwe, duurzame verwarmingsinstallatie.
Lees verder

68 procent Nederlanders vindt zonnepanelen beste vorm van duurzame energie

Groene Courant
68 procent Nederlanders vindt zonnepanelen beste vorm van duurzame energie
68 procent van de Nederlanders vindt zonnepanelen op daken de beste optie, gevolgd door zonneparken (ruim 18 procent) en windmolens
Lees verder

Vlaanderen: slechts 4,4 procent van potentiële daken heeft zonnepanelen
Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat 4,4 procent van de hiervoor geschikt daken zonnepanelen bevat. Volgens het
Lees verder

Consuminderen Challenge: Met deze 5 apps lukt ontspullen echt

Consuminderen Challenge: Met deze 5 apps lukt ontspullen echt
Consuminderen kan op allerlei manieren. De meest effectieve manier is om te ontspullen en alleen te kopen wat je echt nodig hebt. Dat bespaart tijd en geld, maar is in......
Lees verder

Voormalig CBS-gebouw duurzaam ontmanteld

Voormalig CBS-gebouw duurzaam ontmanteld
De markante kruisvormige kantoortorens van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg worden gesloopt. Na een periode van voorsloop, is vorige week gestart met de duurzame ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt hergebruikt...
Lees verder

Mogelijk binnenkort elektrische afvalverzamelfiets in Nederlandse gemeenten

Mogelijk binnenkort elektrische afvalverzamelfiets in Nederlandse gemeenten
Lees verder

maandag 21 mei 2018

Jonge Klimaat Dialogen o.l.v. De Jonge Klimaat Beweging

Jonge Klimaat Dialogen o.l.v. De Jonge Klimaat Beweging
De Jonge Klimaatbeweging is een jongerenbeweging die jongeren, door middel van het verenigen van diverse jongerenorganisaties, een stem wil geven over hun eigen duurzame toekomst en hun belangen behartigt bij de overheid, politiek en maatschappij. Wij hebben als missie om de zeggenschap van...
Lees verder

UrbanJam Assen Energy
Kom op zaterdag 7 juli naar het Dr. Nassau College locatie Quintus en ervaar hoe je je eigen huis, straat, wijk, stad of dorp samen met je buren klaar kan maken voor de toekomst. Want de toekomst is niet volgend jaar de toekomst is morgen. Nu duidelijk is dat de gaskraan in Groningen dichtgedraaid...
Lees verder

Het Nieuwe Klimaat – Gaan millennials het klimaat redden?

Het Nieuwe Klimaat – Gaan millennials het klimaat redden?
Jonge professionals hebben invloed op de klimaatonderhandelingen. Het Klimaatakkoord moet de Nederlandse CO2-uitstoot halveren in 2030. De jonge professionals van KEK, de Klimaat en Energie Koepel voor jonge professionals, willen namens hun generatie invloed op de onderhandelingen. Zij gaan in...
Lees verder

E-Waste Evolution Days – Erasing E-Waste
Hoe kunnen we de hoeveelheid elektronisch afval reduceren? Waarom hebben we zoveel elektronisch afval, ook wel 'E-Waste' genoemd? En waarom is dit zo schadelijk? Wat kunnen we anders doen in ontwerp, productie en consumptie van elektronica? Waarom is de Fairphone nog niet de nieuwe 'normaal'? En...
Lees verder

De Energietransitie – CO2 – wat moeten we ermee?

De Energietransitie – CO2 – wat moeten we ermee?
Welk prijskaartje heeft C02-uitstoot? En wie draait er op voor de kosten? Doordat we steeds meer gas, olie en kolen zijn gaan stoken, is de CO2-uitstoot sinds de Industriële Revolutie met 40 procent gestegen. De gevolgen zijn dramatisch: van smeltende ijsschotsen tot extremer weer. Met het...
Lees verder

E-Waste Evolution Days – De Gouden Afvalberg
Hoe herwinnen we het goud uit ons afval Er zit goud in ons afval. Letterlijk. Het terugwinnen heeft een nieuwe wereldwijde miljardenindustrie gestart. Urban Mining is hot. VPRO Tegenlicht ging in 2015 in de aflevering 'Vuil Goud' op bezoek in België en Duitsland waar ze al zijn begonnen met het...
Lees verder

De Klimaatzaak tegen Shell

De Klimaatzaak tegen Shell
Op woensdag 4 april maakte Milieudefensie bekend naar de rechter te stappen als oliegigant Shell niet op korte termijn van koers verandert. Het bedrijf houdt zich namelijk niet aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn gemaakt. Waarom richt Milieudefensie zich specifiek op Shell? En...
Lees verder

Manifestatie Samen TegenGas Harlingen
Op zaterdag 2 juni aanstaande gaan in Harlingen actie- en belangengroepen uit meerdere provincies samen met verontruste bewoners uit onder andere Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht en verschillende politieke partijen hun krachten bundelen in een grote manifestatie tegen gas- en zoutwinning...
Lees verder

Waarom biodiversiteit economische waarde heeft

Waarom biodiversiteit economische waarde heeft
De afgelopen decennia is in Nederland veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan. De belangrijkste oorzaken van verlies aan biodiversiteit zijn landgebruiksverandering, klimaatverandering, overexploitatie en vervuiling. "Per minuut verdwijnt...
Lees verder

Zeven tips om circulair ondernemen concreet te maken

Zeven tips om circulair ondernemen concreet te maken
Circulair ondernemen is ondergewaardeerd door onbekendheid. Terwijl als je er als ondernemer mee aan de slag gaat, het je bedrijf toekomstbestendiger maakt. Reference url:  Zeven tips om circulair ondernemen concreet te maken
Lees verder

Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren
De boeren op Schiermonnikoog krimpen hun veestapel met 35% in, waardoor de stikstofuitstoot omlaag gaat. Bloemen en weidevogels krijgen meer kansen. Reference url:  Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren
Lees verder

Gratis werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie
Met 'Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel' kunnen organisaties zelf hun circulaire businessmodel invullen. Reference url:  Gratis werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie
Lees verder

Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren

Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren
De boeren op Schiermonnikoog krimpen hun veestapel met 35% in, waardoor de stikstofuitstoot omlaag gaat. Bloemen en weidevogels krijgen meer kansen.
Lees verder

Gratis werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie
Met 'Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel' kunnen organisaties zelf hun circulaire businessmodel invullen.
Lees verder

We zoeken het hogerop: groene dakparken

We zoeken het hogerop: groene dakparken
Bij mijn eerste kunstgeschiedenisles nam onze leraar ons mee de stad in en leerde ons omhoog te kijken, verder dan de winkelgevels en de voordeuren. Hierdoor ontdekten we een...
Lees verder

Agroscoopbokaal voor duurzaam ondernemen met 18, 1 kg meetmelk-productie uit ruwvoer

Agroscoopbokaal voor duurzaam ondernemen met 18,1 kg meetmelk-productie uit ruwvoer
Lees verder

zondag 20 mei 2018

Nederlanders kiezen voor een duurzame uitvaart

Nederlanders kiezen voor een duurzame uitvaart
De meest gekozen duurzame optie bij de uitvaart is de kist. Veel menden wensen bij het overlijden een kist die uit milieuvriendelijke materialen is gemaakt, zodat de milieubelasting bij de crematie of begrafenis beperkt blijft.
Lees verder

Zeven tips om circulair ondernemen concreet te maken
Circulair ondernemen is ondergewaardeerd door onbekendheid. Terwijl als je er als ondernemer mee aan de slag gaat, het je bedrijf toekomstbestendiger maakt.
Lees verder

In deze landen is verspilling van kleding, plastic of voedsel verboden

In deze landen is verspilling van kleding, plastic of voedsel verboden
Europese landen gaan de strijd aan met verspilling. Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland zijn natuurlijk de duurzame koplopers in Europa, maar goed voorbeeld doet volgen....
Lees verder

Jongeren geven swipend hun mening over de energietransitie

Jongeren geven swipend hun mening over de energietransitie
Lees verder

zaterdag 19 mei 2018

ForFarmers beloont acht ondernemers beloond voor uitmuntende duurzame prestaties

ForFarmers beloont acht ondernemers beloond voor uitmuntende duurzame prestaties
De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 zijn gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren (waaronder de biologische) ontvingen de ForFarmers respectievelijk Reudink Agroscoopbokaal vanwege hun uitzonderlijke (technische)...
Lees verder

Steeds meer vraag naar duurzame dienstverlening voor evenementenorganisatie
"Ik wil eigenlijk mijn evenement zo veel mogelijk duurzaam, cultureel en maatschappelijk verantwoord invullen." Dat kregen ze bij Locaties met Meerwaarde(n) regelmatig te horen. Organisatoren gaan steeds meer op zoek naar dienstverlening die bij deze wens past. Sinds kort biedt Locaties met...
Lees verder

Nederlanders kiezen voor een duurzame uitvaart
De meest gekozen duurzame optie bij de uitvaart is de kist. Veel menden wensen bij het overlijden een kist die uit milieuvriendelijke materialen is gemaakt, zodat de milieubelasting bij de crematie of begrafenis beperkt blijft.  Reference url:  ...
Lees verder

Dag van de Duurzaamheid #DvdD18

Dag van de Duurzaamheid #DvdD18
10 oktober 2018 vindt de jubileumeditie Dag van de Duurzaamheid plaats. Deze tiende editie laat wederom zien dat we met zijn allen duurzaamheid belangrijk vinden. Dus doe mee! Organiseer ook een duurzame activiteit net als de duizenden andere particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties...
Lees verder

Steeds meer vraag naar duurzame dienstverlening voor evenementenorganisatie
"Ik wil eigenlijk mijn evenement zo veel mogelijk duurzaam, cultureel en maatschappelijk verantwoord invullen." Dat kregen ze bij Locaties met Meerwaarde(n) regelmatig te horen. Organisatoren gaan steeds meer op zoek naar dienstverlening die bij deze wens past. Sinds kort biedt Locaties met...
Lees verder

Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen

Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen
Dit boek is er voor iedereen die de wereld een beetje mooier wil maken, maar om de één of andere reden nooit verder is gekomen dan een vegetarisch dieet of... Lees...
Lees verder

Proeftuin WaterStraat voor klimaatbestendige stad geopend

Proeftuin WaterStraat voor klimaatbestendige stad geopend
Lees verder

vrijdag 18 mei 2018

GroenLeven adopteert Akkrum

GroenLeven adopteert Akkrum
Lees verder

Congrestival NHL Stenden op 6, 7 en 8 juni
Lees verder

ForFarmers beloont acht ondernemers voor uitmuntende duurzame prestaties

ForFarmers beloont acht ondernemers voor uitmuntende duurzame prestaties
De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 zijn gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren (waaronder de biologische) ontvingen de ForFarmers respectievelijk Reudink Agroscoopbokaal vanwege hun uitzonderlijke (technische) resultaten. Yvon Jaspers reikte de bokalen uit. ForFarmers organiseert de uitreiking van de Agroscoopbokalen...
Lees verder

Trainingsdag: Maak #KlimaatzaakShell een zaak van heel Nederland

Trainingsdag: Maak #KlimaatzaakShell een zaak van heel Nederland
Zaterdag 2 juni organiseren we een interactieve trainingsdag in Utrecht. De training is speciaal bedoeld voor iedereen die al actief is in de Fair Future beweging, maar natuurlijk ook voor iedereen die dat wil worden!
Lees verder

SamenTegenGas demonstratie

SamenTegenGas demonstratie
Terwijl er hard wordt gewerkt aan de omschakeling van gas op duurzame verwarming, wordt op veel plaatsen gaswinning uitgebreid. NAM en Vermillion voeren de productie uit de 'kleine velden' op en boren extra gasputten. Het is tijd dat Nederland kiest voor duurzame energie en nieuwe gaswinning...
Lees verder

Live on stage: Dirk Breedveld

Live on stage: Dirk Breedveld
Tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018 gaf Dirk Breedveld een presentatie. Benieuwd naar zijn visie, live on stage? Bekijk dan bovenaan de video.
Lees verder

Marktpartijen willen miljarden euro’s investeren in duurzame woongebieden

Marktpartijen willen miljarden euro's investeren in duurzame woongebieden
Marktpartijen willen samen met de overheid komen tot een gezamenlijke routekaart om de opgave van bijna 1 miljoen woningen in 2030 te realiseren. Ze zijn bereid om de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro's te investeren.
Lees verder

Twee oudste kolencentrales van Nederland moeten in 2024 dicht zijn

Twee oudste kolencentrales van Nederland moeten in 2024 dicht zijn
De twee oudste kolencentrales in Nederland, de Amercentrale in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam, moeten uiterlijk in 2024 zijn gesloten of overgestapt zijn op andere brandstoffen. 
Lees verder

Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray

Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray
Lees verder

Twee oudste kolencentrales van Nederland gaan in 2024 dicht

Twee oudste kolencentrales van Nederland gaan in 2024 dicht
De twee oudste kolencentrales in Nederland, de Amercentrale in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam, moeten uiterlijk in 2024 dicht of overgestapt zijn op andere brandstoffen. 
Lees verder

Bijeenkomst Subsidies energie-innovaties

Bijeenkomst Subsidies energie-innovaties
Op 2 juli openen naar verwachting de subsidieregelingen 'Demonstratie energie-innovatie (DEI)' en 'Biobased Economy, groen gas en chemische recycling'. De regeling 'Hernieuwbare Energie' staat dan ook weer open. Komt uw projectidee mogelijk in aanmerking of wilt u meer weten? Hoor op 26 juni alle...
Lees verder

Octrooiblog: Vissen naar interessante octrooien
Met het mooie weer zitten ze weer langs het water: sportvissers. Jaarlijks zijn vishengelattributen goed voor ruim 1.000 octrooipublicaties.
Lees verder

Samen bouwen aan gezonde en groene leefomgeving

Samen bouwen aan gezonde en groene leefomgeving
De RAI Amsterdam stond op dinsdag 17 april in het teken van de Atlas Werkconferentie. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen...
Lees verder