vrijdag 5 januari 2018

Is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook maatschappelijk verantwoord?

Is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook maatschappelijk verantwoord?
In toenemende mate vertrouwt onze overheid op maatschappelijk verantwoord ondernemen als bijdrage aan de publieke zaak. In hoeverre kan de scheidslijn tussen bedrijven en overheid vervagen? Aandeelhouders gaan lang niet altijd mee in de goede bedoeling van het management, zoals in de recente strijd...
Lees verder

Bewustere consument koop steeds duurzamer
Nederlandse consumenten kopen bewuster en kiezen niet langer vanzelfsprekend voor nieuwe producten. 74 procent van hen geeft aan het koopgedrag deels of volledig te willen aanpassen. Dat geldt vooral voor 45- tot 59-jarigen (77 procent) en 60-plussers (82 procent). Voor jongeren geldt dat zij zich...
Lees verder