dinsdag 24 april 2018

De circulaire economie kan een bijdrage leveren aan de energietransitie

De circulaire economie kan een bijdrage leveren aan de energietransitie
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft notitie uitgebracht waarin wordt ingegaan in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Deze studie verkent waar de kern van deze overlap uit bestaat. Deze blijkt met name […]
Lees verder