zondag 15 april 2018

PBL: 1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

PBL: 1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies
De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). Hoewel...
Lees verder